Courses with Gunnar – Swedish

Välkommen till kurser med Gunnar Strandh

Jag är Vedic Art-lärare utbildad av Curt Källman sedan 1992 och håller kurser i Belgien, Nederländerna, Sverige, Norge och Finland på både engelska och svenska.

De kurser jag håller är Grundkurs, Fortsättningskurs, Fördjupningskurs, Temakurs, Teckning, Rymdkurs, Vedangorna introduktion, Vedangorna fördjupning, Lärarutbildning block A, Lärarutbildning block B, Lärarutbildning fortbildning, Fördjupningskurs för lärare och Lärarutbildning Vedangas.

Jag har följande kurser planerade

Lärarutbildning 6 Vedangas

  1. Älmhult 6 – 10 april 2023
  2. Älmhult 25 – 29 maj 2023
  3. Älmhult 7 – 11 sept 2023

De 6 Vedangas

  1. Älmhult 5 -7 maj 2023

Essence of Teaching

  1. Älmhult 17-19 mars 2023

Lärarutbildning A och B

  1. Älmhult 3 – 8 juli 2023

Fördjupning Princip 12

  1. Älmhult 17-18 juni 2023

Fler kurser

Jag kommer att planera in fler kurser under årets gång, så titta in på denna webbsida emellanåt för att se vad som erbjuds.

Älmhult

17-19 mars 2023

Essence of Teaching

Fördjupningskurs för dig som är lärare. Vi går djupare in i varje princip och också Curt Källmans filosofi kring att lära ut och föra traditionen vidare.

Plats: Rönneboda gård 2, 34397 Älmhult (Sweden).

Tider: Alla dagar 10 – 16.

Förkunskap: Lärarutbildning block A och B.

Anmälan till: Gunnar Strandh, gunnar.strandh@vedicart.net

Du får mer information när du anmält dig och bokat plats på kursen.

Price: 4500 SEK för privatpersoner (för företag 5625 SEK fakturerat med moms).

Välkommen!
Gunnar

Tillbaka till planerade kurser

Älmhult

6 – 10 april 2023

Lärarutbildning 6 Vedangas

Denna lärarutbildning ger behörighet att hålla Vedangorna introduktion och fördjupning.

Plats: Rönneboda gård 2, 34397 Älmhult (Sweden).

Tider: Alla dagar 10 – 16.

Förkunskap: Lärarutbildning block A och B samt ha följt kurserna för Vedangas.

Anmälan till: Gunnar Strandh, gunnar.strandh@vedicart.net

Du får mer information när du anmält dig och bokat plats på kursen.

Pris: 7000 SEK för privatpersoner (för företag 8750 SEK fakturerat med moms).

Välkommen!
Gunnar

Tillbaka till planerade kurser

Älmhult

25 – 29 maj 2023

Lärarutbildning 6 Vedangas

Denna lärarutbildning ger behörighet att hålla Vedangorna introduktion och fördjupning.

Plats: Rönneboda gård 2, 34397 Älmhult (Sweden).

Tider: Alla dagar 10 – 16.

Förkunskap: Lärarutbildning block A och B samt ha följt kurserna för Vedangas.

Anmälan till: Gunnar Strandh, gunnar.strandh@vedicart.net

Du får mer information när du anmält dig och bokat plats på kursen.

Pris: 7000 SEK för privatpersoner (för företag 8750 SEK fakturerat med moms).

Välkommen!
Gunnar

Tillbaka till planerade kurser


Älmhult 5 -7 maj 2023

Älmhult

5 -7 maj 2023

De 6 Vedangas introduktion och fördjupning

Introduktion och fördjupningskurs med ett mer omfattande program. Kursen innefattar begreppen Uttryck, Allvetande, Transformation, Mätning (Measuring), Självrefererande och Expansion. Kursinnehållet fördjupas i relation till livet, konsten och de 17 principerna. Vedangorna är en kunskap från den holistiska Vediska filosofin där principerna finns strukturerade. För dig som är Vedic Art-lärare är detta också en preparationskurs inför att gå lärarutbildningen för Vedangorna.

Plats: Rönneboda gård 2, 34397 Älmhult (Sweden).

Tider: Alla dagar 10 – 18.

Förkunskap: Fortsättningskurs och tilläggen.

Anmälan till: Gunnar Strandh, gunnar.strandh@vedicart.net

Du får mer information när du anmält dig och bokat plats på kursen.

Pris: 2200 SEK för privatpersoner (för företag 2750 SEK fakturerat med moms).

Välkommen!
Gunnar

Tillbaka till planerade kurser

Älmhult

17-18 juni 2023

Fördjupning Princip 12

Vi går djupare in i princip 12 och sekvensen hur principerna utvecklas.

Plats: Rönneboda gård 2, 34397 Älmhult (Sweden).

Tider: Alla dagar 10 – 16.

Förkunskap: Grundkurs.

Anmälan till: Gunnar Strandh, gunnar.strandh@vedicart.net

Du får mer information när du anmält dig och bokat plats på kursen.

Pris: 1900 SEK för privatpersoner (för företag 2375 SEK fakturerat med moms).

Välkommen!
Gunnar

Tillbaka till planerade kurser

Älmhult

3 – 8 juli 2023

Lärarutbildning A och B

Lärarutbildning som ger behörighet att hålla grundkurser.

Plats: Rönneboda gård 2, 34397 Älmhult (Sweden).

Tider: Alla dagar 10 – 16.

Förkunskap: Fortsättningskurs och tilläggen.

Anmälan till: Gunnar Strandh, gunnar.strandh@vedicart.net

Du får mer information när du anmält dig och bokat plats på kursen.

Pris: 10000 SEK för privatpersoner (för företag 12500 SEK fakturerat med moms).

Välkommen!
Gunnar

Tillbaka till planerade kurser

Älmhult

7 – 11 september 2023

Lärarutbildning 6 Vedangas

Denna lärarutbildning ger behörighet att hålla Vedangorna introduktion och fördjupning.

Plats: Rönneboda gård 2, 34397 Älmhult (Sweden).

Tider: Alla dagar 10 – 16.

Förkunskap: Lärarutbildning block A och B samt ha följt kurserna för Vedangas.

Anmälan till: Gunnar Strandh, gunnar.strandh@vedicart.net

Du får mer information när du anmält dig och bokat plats på kursen.

Pris: 7000 SEK för privatpersoner (för företag 8750 SEK fakturerat med moms).

Välkommen!
Gunnar

Tillbaka till planerade kurser